Tìm thấy 58 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Bình Dương"

Receptionist Desk

Daisheng Enterprise Co.Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

14/12/2018

Sales Admin (KCN VSIP 2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

[ Bình Dương] Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

07/12/2018

Warranty Officer

Kubota Viet Nam Co., Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

06/12/2018

Sales Admin - Tiếng Anh (Dĩ An, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

04/12/2018

Customer Service Staff (For Apartment)

CareerLink’s Client - Bình Dương

700USD - 1,000USD | Nhân viên

03/12/2018

Giao Dịch Viên Tại Dĩ An, Bình Dương

FPT Telecom Bình Dương - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

29/11/2018

SALES SPARE PARTS OFFICER

Kubota Viet Nam Co., Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-