Tìm thấy 54 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày" | Địa điểm "Bình Dương"

Tổ Trưởng Xuất Hàng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/04/2020

Quản Lý Khuôn Mẫu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Tổ Trưởng QC Biết Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Giám Sát Bộ Phận Khuôn Đúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/04/2020

Ca Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
07/04/2020

CHỦ QUẢN SẢN XUẤT THÊU VI TÍNH (ƯU TIÊN BIẾT TIẾNG HOA)

Công Ty TNHH Thêu Dương Thăng - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

KHOA TRƯỞNG KIỂM PHẨM (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Thêu Dương Thăng - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

Quản Lý Nhà Máy May Mặc - Mỹ Phước 2, Bình Dương

CareerLink's Client - Bình Dương

Hơn 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
05/04/2020

Nhân Viên Phát Triển Giày Mẫu

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
25/03/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
23/03/2020

LAB STAFF

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
17/03/2020

QA STAFF

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
17/03/2020

NV KỸ THUẬT MAY

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
13/03/2020

HSE & COMPLIANCE SPECIALIST

CÔNG TY TNHH HAKSAN VI NA - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
08/04/2020

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG (QC)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
20/03/2020

Nhân Viên Rập Mẫu

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
20/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-