Tìm thấy 39 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Bình Dương"

PHÓ PHÒNG IT ( Khối Sản xuất DP)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,000,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/07/2020

QMS MANAGER ( TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT N3)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

29,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/07/2020

QC MANAGER ( TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT N3)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

29,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/07/2020

Trợ Lý Tiếng Nhật N1 - VSIP2A

CareerLink's Client - Bình Dương

1,500USD - 2,000USD | Nhân viên
13/07/2020

Kế Toán Trưởng (VSIP2- Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng
10/07/2020

QC Supervisor - An Tây (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/07/2020

PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT (SMT)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/06/2020

Leader of QA Department(Japanese - KCN VSIP 1)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM's - Bình Dương

900USD - 1,100USD | Trưởng nhóm / Giám sát
15/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io