Tìm thấy 57 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Bình Dương"

QA / QC Manager - Tiếng Nhật N2 (VSIP 2A, Tân Uyên)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/12/2019

QA Leader - Bến Cát (Tiếng Nhật hoặc Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

14,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
12/12/2019

Production Planning Staff - VSIP 2A (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
12/12/2019

Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất - Gỗ (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Bình Dương

700USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát
11/12/2019

Thông Dịch Tiếng Nhật N2 - VSIP 1

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

Nhân Viên QC - Vsip 1 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
11/12/2019

Nhân Viên Kế Hoạch - Vsip 1 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
10/12/2019

Trợ Lý Tiếng Nhật N1 - VSIP2A

CareerLink's Client - Bình Dương

1,500USD - 2,000USD | Nhân viên
09/12/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Máy - Tiếng Anh (Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
09/12/2019

Kế Toán Trưởng (Tiếng nhật N3-VSIP2 Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

1,200USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng
09/12/2019

Kỹ Sư Bảo Trì Máy Móc (KCN Vsip II - Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
08/12/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất - VSIP1 (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
06/12/2019

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật)

KEIDEN VIETNAM CO.,LTD - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-