Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Bình Dương"

Nhân Viên QA - VSIP2 (Tiếng Nhật + Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên
25/09/2020

Nhân Viên Kế Toán - Tiếng Nhật N3

Công Ty TNHH Sài Gòn Stec - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
23/09/2020

PHÓ PHÒNG IT ( Khối Sản xuất DP)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,000,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
16/09/2020

QMS MANAGER ( TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT N3)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

29,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
08/09/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io