Tìm thấy 60 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Bình Dương"

KHOA TRƯỞNG SẢN XUẤT THÊU VI TÍNH (ƯU TIÊN BIẾT TIẾNG HOA)

Công Ty TNHH Thêu Dương Thăng - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
28/09/2020

Marketing Leader (Korea And English)

Công Ty TNHH Xốp Serim Vina - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
28/09/2020

NHÂN SỰ TỔNG HỢP BIẾT TIẾNG TRUNG

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

14,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
25/09/2020

KẾ TOÁN NỘI BỘ BIẾT TIẾNG TRUNG

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

14,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
25/09/2020

Assistant to Operations Director

CÔNG TY TNHH V.F.R - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
24/09/2020

TRỢ LÝ CHỦ QUẢN (TIẾNG TRUNG)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/09/2020

NHÂN SỰ TỔNG HỢP (TIẾNG TRUNG)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
14/09/2020

NHÂN VIÊN IT BIẾT TIẾNG TRUNG

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

16,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
09/09/2020

Nhân Viên Phát Triển Giày Mẫu

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
05/09/2020

Trợ Lý Phiên Dịch (Tiếng Hoa)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
05/09/2020

Trưởng Phòng Sản Xuất/车间主任

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
03/09/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io