Tìm thấy 59 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Bình Dương"

Nhân Viên Audit Thị Trường

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An

8,500,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

16/02/2019

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH May Mặc Minh An Gia - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

15/02/2019

RECEPTIONIST

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

15/02/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm

13/02/2019

Kỹ Sư Chế Tạo (Mechanical Design Engineer)

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/02/2019

Nhân Viên Sinh Quản Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Trợ Lý Phiên Dịch ( Tiếng Hoa )

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Nhân Viên Cải Tiến Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Nhân Viên Thu Mua ( Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Bor Yueh International VN - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

11/02/2019

Nhân Viên Văn Phòng Khai Phát

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

30/01/2019

Translator (English)

Wanek Furniture Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

29/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Anh

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

29/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

29/01/2019

NHÂN VIÊN THU MUA ( TIẾNG HOA )

CÔNG TY CỔ PHẦN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Mới đi làm

24/01/2019

Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Hoa)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Hoa)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

CR Supervisor ( Tiếng Hoa, Tiếng Anh)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/01/2019

Nhân Viên Tổng Vụ ( Tiếng Hoa)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Finance Staff (Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Mới đi làm

19/01/2019

Nhân Viên Thu Mua ( Tiếng Hoa)

APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Trung)

Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

09/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-