Tìm thấy 54 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Bình Dương"

Trợ Lý Phiên Dịch (Tiếng Hoa)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
22/06/2020

TRỢ LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG HOA)

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
22/06/2020

[SCG] - Vietthai Plastchem - Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
19/06/2020

Trợ Lý QC (Tiếng Trung)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Trung)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Wanek Furniture Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
26/06/2020

Translator (English)

Wanek Furniture Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
19/06/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
15/06/2020

Giáo Viên Tiếng Anh

Anh Ngữ Kingdom - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên
15/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io