Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bình Định"

Trợ Lý Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI - An Giang, Bình Định, Gia Lai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/10/2020

Giám Sát Lễ Tân / Front Office Supervisor

ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/10/2020

QUẢN LÝ LỄ TÂN CA ĐÊM / NIGHT MANAGER

ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON - Bình Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/10/2020

Giám Sát Ca Lễ Tân

Fleur De Lys Hotel Quy Nhon - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
28/09/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Fleur De Lys Hotel Quy Nhon - Bình Định

Thương lượng | Nhân viên
28/09/2020

Thư Ký Bộ Phận Bếp

Fleur De Lys Hotel Quy Nhon - Bình Định

Thương lượng | Nhân viên
28/09/2020

Nhân Viên Lễ Tân

SEASIDE RESORTS QUY NHƠN - Bình Định

Cạnh tranh | Nhân viên
08/09/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io