Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại" | Địa điểm "Bình Định"

Sales And Marketing Manager

SEASIDE RESORTS QUY NHƠN - Bình Định

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
24/07/2020

Marcom Officer

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT - Bình Định

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
23/07/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io