Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Bình Định"

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

CÔNG TY TNHH DURASHIELD VIỆT NAM - Bình Định

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc
07/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-