Tìm thấy 47 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bình Định"

Warehouse Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/04/2017

QA/QC Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/04/2017

HR - Admin Manager

CareerLink’s Client - Bình Định

20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/04/2017

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân - Bình Định, Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2017

Kỹ Sư Giám Sát M&E

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân - Bình Định

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/04/2017

Patternmaker Manager

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/04/2017

Chief Accountant

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/04/2017

Nhân Viên Tạp Vụ

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định

3,500,000VNĐ - 3,700,000VNĐ | Nhân viên

04/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-