Tìm thấy 60 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bình Định"

Giám Sát Kinh Doanh (Sale sup Bình Định)

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

25/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Ngành Hàng Tiêu Dùng)

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

25/05/2018

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

[Bình Định] Cửa Hàng Trưởng TokyoLife TP. Quy Nhơn

Công ty Gianni Việt Nam - Bình Định

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Bình Định

FE Credit - Bình Định

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bình Định )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống Khu Vực Bình Định

Coca-Cola Viet Nam - Bình Định

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/05/2018

Quản Lý Vùng (ASM)

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

02/05/2018

Nhân Viên Bán Hàng - Tuy Phước

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

26/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-