Tìm thấy 61 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bình Định"

Trưởng Phòng May Mẫu

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/07/2018

Giám sát bán hàng

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/07/2018

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/07/2018

Garment QA/QC Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/07/2018

Giám Sát Bán Hàng KV Miền Trung

Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam - Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/07/2018

Patternmaker Designer

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

04/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-