Tìm thấy 64 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bình Định"

Chỉ Huy Trưởng - Hà Nội, Quy Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Bình Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/11/2018

Tổ Trưởng Chuyền May

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

4,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/11/2018

Nhân Viên IM

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

4,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Garment QA/QC Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/11/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bình Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bình Định

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/11/2018

Chuyên Viên Tư vấn Dịch Vụ Internet

FPT Telecom - Bình Định, Kon Tum

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

07/11/2018

Nhân Viên QA&QC

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

4,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

25/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-