Tìm thấy 76 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bình Định"

Accountant

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

4,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/09/2018

QUẢN LÝ TỔ ĐÓNG GÓI

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

6,500,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/09/2018

Garment QA/QC Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/09/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bình Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bình Định

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/09/2018

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

04/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-