Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý chất lượng (QA / QC)" | Địa điểm "Bến Tre"

Nhân Viên QC May Mặc (Sportswear)

CareerLink’s Client - Bến Tre, Đồng Nai, Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

02/10/2018

Nhân Viên QA

Công Ty TNHH MTV Dream Mekong - Bến Tre, Tiền Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

05/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-