Tìm thấy 434 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Y Tế

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

07/11/2018

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/11/2018

Nhân viên IT (Phần mềm)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Xe Tải

Indo Trans Logistics - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

06/11/2018

NHÂN VIÊN SQE

Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/11/2018

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH ISO

Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/11/2018

NHÂN VIÊN PHÒNG GIA CÔNG

Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/11/2018

NHÂN VIÊN HẢI QUAN

Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/11/2018

Nhân Viên Mua Hàng

Red River Manufacturing Company - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

02/11/2018

Tổ Trưởng Tổ Sửa Máy May

Red River Manufacturing Company - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/11/2018

Nhân Viên Vận Hành WC-EDM

Công Ty CP Cơ Khí Chính Xác Smart Việt Nam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01/11/2018

Nhân Viên Hàn Cơ Khí

Công Ty CP Cơ Khí Chính Xác Smart Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01/11/2018

Head of Planning

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

Production Planner

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

31/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-