Tìm thấy 409 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

NHÂN VIÊN PHÒNG GIA CÔNG

Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/11/2018

NHÂN VIÊN HẢI QUAN

Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/11/2018

Giám Sát Kho Cấp Cao

Indo Trans Logistics - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/11/2018

Nhân Viên Mua Hàng

Red River Manufacturing Company - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

02/11/2018

Tổ Trưởng Tổ Sửa Máy May

Red River Manufacturing Company - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/11/2018

Nhân Viên IT

Công Ty Banico - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên

02/11/2018

Nhân Viên Vận Hành WC-EDM

Công Ty CP Cơ Khí Chính Xác Smart Việt Nam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01/11/2018

Nhân Viên Hàn Cơ Khí

Công Ty CP Cơ Khí Chính Xác Smart Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01/11/2018

Head of Planning

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

Production Planner

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH Hojeong - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

31/10/2018

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

31/10/2018

Nhân Viên Kho SMT

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

30/10/2018

Kỹ Sư Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Máy Biến Áp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/10/2018

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/10/2018

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

30/10/2018

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

30/10/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Hanaka - Korea - Bắc Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/10/2018

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

26/10/2018

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

26/10/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/10/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-