Tìm thấy 409 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

NAM NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/11/2018

Quản Lý Kho Và Thống Kê Sản Lượng

Công ty TNHH Gakyo Tech VietNam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên QC Line

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên Phát Triển (R&D)

Công Ty TNHH Youngjin Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

Hơn 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

Kế Toán Trưởng ( Công Ty Xây Dựng)

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

Trưởng Phòng Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

14,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/11/2018

Nhân Viên Vật Tư

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Lắp Ráp Khuôn

Công Ty CP Cơ Khí Chính Xác Smart Việt Nam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Công Ty CP Cơ Khí Chính Xác Smart Việt Nam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

14/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Gas Venus - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

Thủ Kho

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

14/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-