Tìm thấy 492 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Nhân Viên Data - Xưởng Mới Set Up

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

Chuyên Viên C & B

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

Purcharse Staff

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

TRƯỞNG NHÓM PE (Xưởng mới )

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

Trưởng Nhóm Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Nhân Viên An Toàn

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy ME

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/03/2019

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

02/03/2019

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Warehouse Supervisor (VSIP, Bac Ninh)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

27/02/2019

Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bắc Ninh

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

27/02/2019

Nhân Viên Văn Phòng

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bắc Ninh, Hà Nội

6,300,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

27/02/2019

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-