Tìm thấy 379 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Transport North Manager (Bắc Ninh - Hà Nội)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/08/2018

Sale Rep Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

20/08/2018

Kỹ Sư Bảo Trì (Maintenance Engineer)

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Nhân Viên Y Tá

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/08/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH HẢI ÂU - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

19/09/2018

Line Leader

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/09/2018

Nhân Viên Chất Lượng PQC

CÔNG TY TNHH SEWON VINA - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/09/2018

Nhân Viên Chất Lượng IQC

CÔNG TY TNHH SEWON VINA - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/09/2018

Nhân Viên Chất Lượng OQC

CÔNG TY TNHH SEWON VINA - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/09/2018

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/09/2018

Nhân Viên IT

Công Ty Banico - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên

17/09/2018

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

15/09/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Vùng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Kỹ Sư Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Máy Biến Áp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/09/2018

Trưởng Phòng Cung Ứng Vật Tư, Vật Liệu Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Nhân Viên Lắp Máy

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bán Lẻ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

700,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

1,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Kế Toán Vật Tư

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

1,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

1,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

700,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

2,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Chỉ Huy Phó Công Trường Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/09/2018

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Kế Toán Ngân Hàng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Ban Đối Ngoại

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-