Tìm thấy 492 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

HR Senior Staff (English - Tien Son IZ)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

MANAGER/ ASSISTANT MANAGER - QA/ QC

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2019

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/03/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG IT

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên

13/03/2019

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CẮT DÂY

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/03/2019

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

12/03/2019

Thư Ký Văn Phòng

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai chi nhánh Bắc Ninh - Bắc Ninh

6,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/03/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

12/03/2019

Phó Phòng Chất Lượng - Bộ Phận Pack

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/03/2019

Nhân Viên Mua Hàng

Công ty TNHH BuJeon VietNam Electronics - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

11/03/2019

Nhân Viên IT

Công ty TNHH BuJeon VietNam Electronics - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

11/03/2019

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

11/03/2019

NAM KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG

Công Ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam - Bắc Ninh

5,800,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-