Tìm thấy 382 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Kinh Doanh

FPT Telecom - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên

13/09/2018

Nhân Viên Bảo Trì (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/09/2018

Phó Phòng Bộ Phận Coating

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/09/2018

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

11/09/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

11/09/2018

Trợ Lý QC

Công ty TNHH Woori Tech Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

11/09/2018

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh, Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

11/09/2018

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/09/2018

Kỹ Sư Kỹ Thuật Dập Ép

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ NHÀ BẾP SƠN HÀ - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/09/2018

Nhân viên R&D

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/09/2018

Nhân viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/09/2018

Nhân viên Marketing

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/09/2018

Công Nhân Vận Hành Máy

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

08/09/2018

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Synopex Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

07/09/2018

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/09/2018

Warehousing Supervisor / Giám Sát Kho (Bắc Ninh)

Công Ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/09/2018

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

06/09/2018

IT Staff (Bac Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

650USD | Nhân viên

06/09/2018

Sub Leader Packing/ Tổ Phó Xuất Hàng

Công Ty TNHH Synopex Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/09/2018

PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH C&B

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-