Tìm thấy 440 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Hải Quan

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Hơn 14,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Kỹ Sư EHS

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Kế Toán Trưởng ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/06/2019

Chuyên Viên Bảo Hiểm

Công ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Kỹ Sư Công Nghệ ( Biết Tiếng Trung)

Công ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

PLC Programming Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Programming Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Database Administrator

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Network Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Nhân Viên Phòng QC

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Luật Sư

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Kiểm Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2019

Quản Lý Phòng QC

Công Ty TNHH Elensys Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/06/2019

Kỹ Sư Cơ - Điện - Lạnh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

21/06/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất Gia Công Cơ Khí

Công Ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

19/06/2019

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-