Tìm thấy 312 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/04/2018

Nhân Viên Lái Xe Bằng C

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

23/04/2018

NHÂN VIÊN HÓA CHẤT

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

23/04/2018

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bắc Việt - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Hojeong - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH ILKWANG VINA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH AAC Technologies Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

17/05/2018

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ Phần ABC Bắc Ninh - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

NHÂN VIÊN IT

Công ty Cổ Phần ABC Bắc Ninh - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Cổ Phần ABC Bắc Ninh - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

17/05/2018

Kỹ Thuật Viên Điều Chỉnh Máy Ép Nhựa

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung )

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Hàn)

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2018

Tổ Trưởng Kho ( Biết Tiếng Trung )

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Nhân Viên Sửa Chữa Khuôn

Công Ty TNHH Mitac Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2018

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH UHM Việt Nam - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên

16/05/2018

Quản Lý Chất Lượng CS

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH Vạn Lợi - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2018

Nhân Viên Bán Hàng

Công ty CP Mediamart Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

14/05/2018

Nhân Viên Bảo Hành

Công ty CP Mediamart Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/05/2018

Nhân Viên Kho

Công ty CP Mediamart Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh - Bắc Ninh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

14/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-