Tìm thấy 670 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Quản Lý Kỹ Thuật SMT

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/10/2020

QC Leader - Bắc Ninh Tiêng Nhật N3

AZ STAFF VN CO.,LTD - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
12/10/2020

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
12/10/2020

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
12/10/2020

Trưởng Nhóm IQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất SMT

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
12/10/2020

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN (B.O.M)

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên
12/10/2020

TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/10/2020

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/10/2020

Quản Lý Sản Xuất (Shift Leader)

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/10/2020

NHÂN VIÊN IT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
08/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io