Tìm thấy 358 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Senior Transport Manager

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh, Đồng Nai

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Yên Phong - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Từ Sơn - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Tp. Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Quế Võ - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

Nhân Viên PQC

Công Ty TNHH Synopex Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

23/05/2018

[BẮC NINH] TRƯỞNG CA/GIÁM SÁT CA ALDO SHOES & ACCESSORIES - VINCOM BẮC NINH

Viet Thai International - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23/05/2018

[BẮC NINH] CỬA HÀNG TRƯỞNG ALDO SHOES & ACCESSORIES - VINCOM BẮC NINH

Viet Thai International - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/05/2018

Nhân Viên IT (Chi Nhánh Bắc Ninh)

J&T EXPRESS - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2018

Kế Toán Trưởng (Chi Nhánh Bắc Ninh)

J&T EXPRESS - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2018

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2018

Nhân Viên Đấu Thầu Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2018

Nhân Viên Vật Tư

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2018

Thủ Kho

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

18/06/2018

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

15/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-