Tìm thấy 745 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Kế Toán tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01 - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
02/12/2019

Công nhân kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01 - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên
02/12/2019

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
02/12/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/12/2019

Phó Quản Đốc Xưởng In

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/12/2019

Quản Lý Sản Xuất (Bộ Phận C-PLUG)

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
02/12/2019

10 NAM KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA

Công Ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam - Bắc Ninh

5,800,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2019

Kỹ Sư Dự Án - Phòng Kỹ Thuật

Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
29/11/2019

NHÂN VIÊN QC BIA

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
29/11/2019

NHÂN VIÊN PHUN SƠN

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
29/11/2019

Nhân Viên Vận Hành Máy Thổi Chai

Công Ty Cổ Phần Đường Man - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
29/11/2019

01 KỸ SƯ CÔNG NGHỆ NẤU BIA

Công Ty Cổ Phần Đường Man - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
29/11/2019

01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ NUNG

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
29/11/2019

03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SYRUP (PHA CHẾ)

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
29/11/2019

Quản Lý Kho (Tuổi Từ 25-35 Tuổi)

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
29/11/2019

Nhân Viên EHS

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
29/11/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
29/11/2019

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
29/11/2019

Kỹ Sư Thiết Kế JIG

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
29/11/2019

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
29/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-