Tìm thấy 707 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Nhóm Hành Chính

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

NHÂN VIÊN AN TOÀN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
19/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Phân Tích PE

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/10/2020

Trưởng Nhóm Mua Hàng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY ME

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/10/2020

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/10/2020

Phó Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (PE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/10/2020

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
19/10/2020

Phó Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
19/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
19/10/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (SALE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

LINE LEADER- GROUP LEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

Sales Manager / Sales supervisor (Bac Ninh)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

800USD - 2,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát
18/10/2020

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Máy Tính TMD Bắc Ninh - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Công Ty Cổ Phần Máy Tính TMD Bắc Ninh - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Máy Tính TMD Bắc Ninh - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/10/2020

Đại Diện Bán Hàng Bắc Ninh

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

Cán bộ Chất Lượng Nhãn Hàng / Brand QC Officer

Công Ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ AUDIT

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

Quản Lý Sản Xuất Trên Line (Số Lượng 03)

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh tại TP Bắc Ninh

FPT Telecom - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên
16/10/2020

Giao Dịch Viên - Từ Sơn, Bắc Ninh

FPT Telecom - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

[Bắc Ninh] Nhân Viên Kho

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io