Tìm thấy 553 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

Nhân Viên Phòng Coatting

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

Hơn 16,000,000VNĐ | Mới đi làm
14/10/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật In

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Nhân Viên Mua Hàng - Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Công Nhân Quy Trình UV

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Quản Lý Kỹ Thuật IN ẤN

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

Công Nhân - Ưu tiên Nữ

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Công Nhân Kiểm Tra Quy Trình In

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

[BẮC NINH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2019

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/10/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3 - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

QC Manager (Bac Ninh - Japanese N3)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

Phó Quản Đốc Xưởng In

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-