Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xuất nhập khẩu / Ngoại thương" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/06/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/06/2019

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty TNHH Woori Tech Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

30/05/2019

Nhân Viên Hải Quan

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Hơn 14,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2019

[Nữ] Nhân Viên Mua Hàng - Xuất Nhập Khẩu

CÔNG TY TNHH AINOS VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Youngjin Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

11/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-