Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xuất nhập khẩu / Ngoại thương" | Địa điểm "Bắc Ninh"

02 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/05/2020

02 NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/05/2020

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
05/05/2020

Operations Manager (Bắc Ninh)

TOLL VIETNAM - Bắc Ninh

45,000,000VNĐ - 55,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
04/05/2020

PHÓ PHÒNG MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
29/04/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io