Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Kỹ Sư Chủ Trì Kết Cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG HÀ - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/07/2020

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG HÀ - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/07/2020

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG HÀ - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/07/2020

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
02/07/2020

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
02/07/2020

Kỹ Sư Chủ Trì Kết Cấu

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Công Hà - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
26/06/2020

Giám Sát Kỹ Thuật Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
24/06/2020

Trưởng Ban QLDA Xây Dựng Khu Đô Thị Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/06/2020

Quản Lý Mua Hàng Vật Tư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
23/06/2020

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Đường Tỉnh Lộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
19/06/2020

Quản Lý Xe Thi Công Cơ Giới

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

Trưởng Phòng Dự Án

CÔNG TY TNHH ĐẠI DIỆN THIỆN TÂM - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/06/2020

Kỹ Sư Chủ Trương Đầu Tư Dự Án

CÔNG TY TNHH ĐẠI DIỆN THIỆN TÂM - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
17/06/2020

Phó Phòng Dự Án

CÔNG TY TNHH ĐẠI DIỆN THIỆN TÂM - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/06/2020

Phụ Trách Vật Tư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/06/2020

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Công Ty Cổ Phần Sàn Bất Động Sản Tân Minh - Bắc Ninh, Quảng Ninh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/06/2020

ĐỘI TRƯỞNG QUẢN LÝ TỔ ĐỘI

Công Ty Cổ Phần Sàn Bất Động Sản Tân Minh - Bắc Ninh, Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
12/06/2020

Kỹ Sư Kinh Tế Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/06/2020

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
11/06/2020

Chuyên Viên Dự Án Đầu Tư

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
05/06/2020

Kỹ Sư Xây Dựng - Bên Chủ Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội - Bắc Ninh, Hà Nội

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
01/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io