Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Chỉ Huy Trưởng

Công ty CP Dragcons - Bắc Ninh, Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-