Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Quản Lý Mua Hàng

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/09/2019

Purcharse Staff

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
12/09/2019

TRƯỞNG NHÓM MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/09/2019

Trưởng Nhóm Mua Hàng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/09/2019

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
05/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-