Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vật tư / Mua hàng" | Địa điểm "Bắc Ninh"

NHÂN VIÊN EPM

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Quản Lý Mua Hàng Vật Tư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
22/05/2020

Phụ Trách Vật Tư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/05/2020

Nhân Viên Vật Tư

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/05/2020

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
05/05/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io