Tìm thấy 36 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
19/09/2019

Nhân Viên Quản Lý Kho (Tiếng Nhật - VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
19/09/2019

Nhân Viên Kho

Indo Trans Logistics Corporation - Bắc Ninh

4,500,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
17/09/2019

Transport Assistant Manager (Bac Ninh)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
17/09/2019

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/09/2019

Quản Lý Kho (Trưởng Nhóm )

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
29/08/2019

Senior Shipping Specialist (Chinese Speaking)

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) - Bắc Ninh

18,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/09/2019

Trưởng Nhóm Vận Hành Kho

Công Ty TNHH Toll - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/09/2019

Nhân Viên Điều Phối Vận Tải

Công Ty TNHH Toll - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/09/2019

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Toll - Bắc Ninh

Hơn 5,500,000VNĐ | Nhân viên
14/09/2019

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH MTV Gas Venus - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
13/09/2019

Thủ Kho Điện

Công ty TNHH FSI Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/09/2019

Material Flow Shift Leader

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
21/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-