Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Phó Phòng Quản Lý Kho (AM Warehouse)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/03/2019

Trưởng Bộ Phận Kho (KCN Quế Võ)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/03/2019

Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

15/03/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

12/03/2019

Nhân Viên Kho - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Bắc Ninh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

04/03/2019

Trưởng Nhóm Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Warehouse Supervisor (VSIP, Bac Ninh)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

27/02/2019

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/03/2019

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH MTV Gas Venus - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/03/2019

Thủ Kho Điện

Công ty TNHH FSI Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-