Tìm thấy 30 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Bắc Ninh"

QUẢN LÝ KHO (01 Người)

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/11/2019

Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
11/11/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
08/11/2019

02 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
08/11/2019

Quản Lý Kho (Tuổi Từ 25-35 Tuổi)

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/11/2019

Kế toán kho (Bắc Ninh)

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
29/10/2019

Purchasing Staff

Công Ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG MUA BÁN

Công Ty TNHH C&Y Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2019

NHÂN VIÊN SỐ LIỆU (KHO NGUYÊN VẬT LIỆU)

Elegant Team Manufacturer Ltd - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
05/11/2019

Quản Lý Kho Điện Tử

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/10/2019

Thủ Kho Điện

Công ty TNHH FSI Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
21/10/2019

Trưởng Nhóm Dữ Liệu Data SAP, WMS

Công Ty TNHH Toll - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/10/2019

Nhân Viên Kho

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Thái - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-