Tìm thấy 23 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Quản Lý Kho Và Thống Kê Sản Lượng

Công ty TNHH Gakyo Tech VietNam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

20/11/2018

Thủ Kho

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

14/11/2018

Trưởng Bộ Phận Kho Hàng

Công ty TNHH FSI Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Xe Tải

Indo Trans Logistics - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

06/11/2018

Giám Sát Kho Cấp Cao

Indo Trans Logistics - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/11/2018

Nhân Viên Kho SMT

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

30/10/2018

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

26/10/2018

Nhân Viên Quản Lý Kho

Công Ty TNHH Georim Tech Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2018

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO NVL

Công Ty TNHH Georim Tech Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-