Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty TNHH Youngjin Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2019

Thủ Kho Làm Việc Tại Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

10/05/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/05/2019

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH MTV Gas Venus - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/05/2019

Nhân Viên Kho

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/04/2019

Thủ Kho Điện

Công ty TNHH FSI Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-