Tìm thấy 50 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Nhóm Hành Chính

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ AUDIT

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/10/2020

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
05/10/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
05/10/2020

Nhân Viên Sale Admin

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
20/10/2020

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
16/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ (TIẾNG TRUNG)

WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2020

Nhân Viên CS FPCB

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
29/09/2020

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/09/2020

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
15/09/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io