Tìm thấy 55 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Vụ

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/11/2019

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
14/11/2019

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2019

Sales Assistant (English - Vsip Bac Ninh)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/11/2019

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/11/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/11/2019

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/11/2019

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
01/11/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH Woori Tech Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên
31/10/2019

Nhân Viên Văn Phòng

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bắc Ninh

6,300,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên
29/10/2019

Trợ Lý Chủ Tịch

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
15/10/2019

Nhân Viên Trợ Lý Tiếng Trung

Công Ty TNHH Green Enery Technology Việt Nam - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm
14/11/2019

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự

CÔNG TY TNHH AINOS VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

Admin Staff

Công Ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2019

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Công Ty TNHH C&Y Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2019

Trợ Lý Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2019

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SAH - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
18/10/2019

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-