Tìm thấy 31 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/03/2019

Thư Ký Văn Phòng

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai chi nhánh Bắc Ninh - Bắc Ninh

6,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/03/2019

Nhân Viên Data - Xưởng Mới Set Up

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

02/03/2019

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Nhân Viên Văn Phòng

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai - Bắc Ninh, Hà Nội

6,300,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

27/02/2019

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/02/2019

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

21/02/2019

Nhân Viên Sales Admin

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

21/02/2019

LỄ TÂN DỊCH VỤ (Bắc Ninh)

Công Ty Vĩnh Cát (TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

12/03/2019

NHÂN VIÊN THƯ KÝ KHO

Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

09/03/2019

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH SANCHINE VIỆT NAM - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/03/2019

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SANCHINE VIỆT NAM - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-