Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tài chính / Đầu tư" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Giám Đốc Tài Chính

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka - Bắc Ninh

Thương lượng | Giám đốc

21/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-