Việc làm Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại tại Bắc Ninh