Tìm thấy 43 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý chất lượng (QA / QC)" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Phòng Chất Lượng (Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

1,500USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
13/07/2019

[Huyện Tiên Du] Quản Lý Chất Lượng (Team Leader)

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/07/2019

QC Supervisor

Công Ty TNHH ICSN Tech Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/07/2019

[Từ Sơn] Quản Lý Chất Lượng CS

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/07/2019

Nhân Viên Chất Lượng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
08/07/2019

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
04/07/2019

Trưởng Nhóm AUDIT Nội Bộ QPA/QSA

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
04/07/2019

Leader Line - Bộ Phận Pack

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
04/07/2019

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Công ty TNHH CPRO Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/07/2019

PHÓ PHÒNG TIÊU CHUẨN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/07/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên
25/06/2019

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
21/06/2019

Leader QC [ Tiếng Anh - Tiếng Hàn]

Công ty TNHH Hà Nội Mobilityplus - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/07/2019

Nhân Viên QC Line

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/07/2019

Quản Lý PQC

Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
28/06/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/06/2019

Quản Lý Phòng QC

Công Ty TNHH Elensys Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
24/06/2019

Nhân Viên Kho Kiêm QC

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quang Minh - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
10/06/2019

Nhân Viên OQC

Công Ty TNHH Hà Nội Seowonintech - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/06/2019

Nhân Viên PQC

Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
06/06/2019

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ phần ECO Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-