Tìm thấy 29 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý chất lượng (QA / QC)" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Leader Line - Bộ Phận Pack

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Trưởng Nhóm AUDIT Nội Bộ QPA/QSA

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2019

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Nhân Viên CS

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2019

QC/QA Manager

CÔNG TY TNHH MAPLE - CHI NHÁNH PEONY - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/05/2019

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH MAPLE - CHI NHÁNH PEONY - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

07/05/2019

TRỢ LÝ QC

Công ty TNHH Woori Tech Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

26/04/2019

TRƯỞNG NHÓM P-OQC MẢNG PIN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2019

Nhân viên IQC

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/05/2019

Nhân viên ISO

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/05/2019

Quản Lý PQC

Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/05/2019

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bắc Việt - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/05/2019

Nhân Viên Chất Lượng CS

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

24/04/2019

Quản Lý QC

Công Ty TNHH Elensys Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-