Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

PHÓ PHÒNG TUYỂN DỤNG (BỘ PHẬN GAHR )

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
24/11/2020

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,500,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2020

Nhân Viên Support Văn Phòng Xưởng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2020

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
05/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io