Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
21/08/2019

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
21/08/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/08/2019

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
16/08/2019

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/07/2019

Nhân viên Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
26/07/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/Tổng Vụ

Công Ty TNHH Novatech Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
26/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-