Tìm thấy 29 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/10/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/10/2019

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/10/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/10/2019

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/10/2019

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
30/09/2019

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Motus Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/10/2019

Chuyên Viên Bảo Hiểm

Công ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
02/10/2019

Chuyên Viên Tuyển Dụng ( Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
02/10/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Mandala Hotel And Spa - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
01/10/2019

Nhân Viên HR-Admin

Công Ty TNHH Toll - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/09/2019

HR Staff

CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-