Tìm thấy 20 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Audit Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2019

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/11/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/11/2019

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/11/2019

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự

CÔNG TY TNHH AINOS VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Công Ty TNHH C&Y Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
06/11/2019

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2019

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Motus Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-