Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

TRƯỞNG BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/06/2019

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/06/2019

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/06/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/06/2019

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

29/05/2019

Chuyên Viên Bảo Hiểm

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2019

Chuyên Viên Tuyển Dụng ( Biết Tiếng Hoa)

Công ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2019

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự

CÔNG TY TNHH AINOS VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH NC LED VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Innotek - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-