Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/03/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/03/2019

HR Senior Staff (English - Tien Son IZ)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

Thư Ký Văn Phòng

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai chi nhánh Bắc Ninh - Bắc Ninh

6,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/03/2019

Chuyên Viên C & B

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2019

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/03/2019

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SANCHINE VIỆT NAM - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-