Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

HR Manager - Korean - IZ VSIP Bac Ninh

CareerLink's Client - Bắc Ninh

800USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng
01/06/2020

Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
27/05/2020

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
26/05/2020

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Nhân Viên Tuyển Dụng, Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/05/2020

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

CÔNG TY TNHH SEOJIN AUTO - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
15/05/2020

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/05/2020

NHÂN VIÊN C&B

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
03/06/2020

PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Công Ty CP Dinh Dưỡng Nutricare - Bắc Ninh, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
01/06/2020

Quản Lý Nhân Sự

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHA - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
21/05/2020

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina - Bắc Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao
19/05/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io