Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Vật Liệu Vĩnh Tân - Bắc Ninh, Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/11/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

01/11/2018

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-