Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Bắc Ninh"

PHÓ PHÒNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/07/2019

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
16/07/2019

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
16/07/2019

Nhân Viên C&B

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
10/07/2019

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/06/2019

Nhân Viên Tổng Vụ

Công Ty TNHH Novatech Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên
22/06/2019

HR Staff

CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
19/07/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/07/2019

Chuyên Viên Tuyển Dụng ( Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
26/06/2019

Chuyên Viên Bảo Hiểm

Công ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
26/06/2019

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự

CÔNG TY TNHH AINOS VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
17/06/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH NC LED VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
13/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-