Tìm thấy 38 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Giáo dục / Đào tạo / Thư viện" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Nhóm Tuyển Sinh [Ocean Edu - Thuận Thành ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Ninh

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

[Thuận Thành - Bắc Ninh] Quản Lý Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Ninh

17,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
24/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-