Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Giáo dục / Đào tạo / Thư viện" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Trưởng Chi Nhánh [ Yên Phong-Bắc Ninh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Ninh

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2019

Trưởng Nhóm Tuyển Sinh [Ocean Edu - Yên Phong ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-