Tìm thấy 108 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Công Nhân Quy Trình UV

Công Ty TNHH CICT VINA - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/11/2019

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công Ty TNHH BuJeon VietNam Electronics - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/11/2019

Trưởng Nhóm Sản Xuất ( Team Leader)

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2019

Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
18/11/2019

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
18/11/2019

Quản Lý Sản Xuất Trên Line (Số Lượng 03)

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/11/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất (SubLeader)

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/11/2019

10 NAM KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA

Công Ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam - Bắc Ninh

5,800,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
14/11/2019

Nhân Viên Thí Nghiệm

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

PQC Junior Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Phó Phòng Kỹ Thuật Công Đoạn FPCB

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/11/2019

KỸ SƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)

Công Ty TNHH UHM Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/11/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Bộ Phận SMD, FRONT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
12/11/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất (Sub Leader)

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

Kỹ Thuật Viên Phát Triển Sản Phẩm

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
12/11/2019

Kỹ Thuật Viên Công Đoạn FPCB (Staff)

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
12/11/2019

Phó Phòng Sản Xuất Bộ Phận C-Mold, Grind, Saw

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

Phó Phòng Sản Xuất Bộ Phận SMD,FRONT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

Trưởng Phòng Sản Xuất Bộ Phận PKG

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
09/11/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/11/2019

Kỹ Sư Cơ Khí - Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
07/11/2019

QUẢN LÝ SẢN XUẤT: SHIFT LEADER/GROUPLEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/11/2019

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
05/11/2019

Phó Phòng Chất Lượng - Phó Phòng CS

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

Trưởng Nhóm Data

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/11/2019

Giám Sát Kỹ Thuật SMD ( Bộ Phận SET-SMD)

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-