Tìm thấy 109 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử" | Địa điểm "Bắc Ninh"

KỸ SƯ QUY TRÌNH (PROCESS ENGINEER)

Công Ty TNHH UHM Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
16/09/2019

KỸ SƯ QUY TRÌNH

Công Ty TNHH Hana Micron Vietnam - Bắc Giang, Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
16/09/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất (SubLeader)

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/09/2019

[Từ Sơn] Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng CS

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/09/2019

Nhân Viên Cơ Điện

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/09/2019

Kỹ Sư Cơ Khí - Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/09/2019

10 NAM KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA

Công Ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam - Bắc Ninh

5,800,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
12/09/2019

Nhân Viên CS

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/09/2019

OQC Junior Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/09/2019

PQC Junior Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/09/2019

Auditor Staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/09/2019

Trưởng Nhóm Chất Lượng

Công Ty TNHH Hana Micron Vietnam - Bắc Giang, Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/09/2019

NHÂN VIÊN R&D (SYSTEM)

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
11/09/2019

Kỹ Thuật Viên Công Đoạn FPCB (Staff)

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
10/09/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Điện Tử

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
10/09/2019

Kỹ Thuật Viên Phát Triển Sản Phẩm

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
10/09/2019

Nhân Viên Utility

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

KỸ THUẬT VIÊN TOOL R&D

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
10/09/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
10/09/2019

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN (CABLE)

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
09/09/2019

NHÂN VIÊN IT

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
09/09/2019

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/09/2019

Nhân Viên PQC

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
06/09/2019

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/09/2019

Nhân Viên R&D

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/09/2019

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH AG Tech - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
04/09/2019

Kỹ Thuật Viên SMT

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
03/09/2019

Kỹ Sư Điện Tử SMT

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
03/09/2019

Quản Lý Kho (Trưởng Nhóm )

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
29/08/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
29/08/2019

Nhân Viên Phòng Thiết Bị

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
29/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-