Tìm thấy 43 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện / Điện tử" | Địa điểm "Bắc Ninh"

KỸ SƯ QA - SQE

Công Ty TNHH Funing Precision Component - Bắc Giang, Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

09/11/2018

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

05/11/2018

Trưởng Nhóm Bảo Trì (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/11/2018

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (ASS.MANAGER/SUPERVISOR)

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/11/2018

Trưởng Bộ phận Nhân Sự

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/10/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

12/11/2018

Line Leader

Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/11/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cài Đặt

Công Ty Cổ Phần Pico - Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Shift leader & Group leader

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

07/11/2018

TRƯỞNG NHÓM PE (Phòng cải tiến sản xuất)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/11/2018

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

07/11/2018

Head of Planning

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

31/10/2018

Kỹ Sư Điện

Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

23/10/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần VB Pharma - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/10/2018

Nhân Viên SMT

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/10/2018

Trưởng Phòng Cơ Điện

Công Ty Long Phương(TNHH) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/10/2018

Trưởng Bộ Phận SMT

Công ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/10/2018

Tổ Trưởng Kỹ Thuật SMT

Công ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/10/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Công ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-