Tìm thấy 98 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH SEOJIN AUTO - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
22/10/2020

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/10/2020

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG ANH/ TIẾNG HÀN)

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/10/2020

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

AAC Technologies Việt Nam CO.,LTD - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/10/2020

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH SMC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
21/10/2020

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Deli Việt Nam - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
20/10/2020

Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Deli Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/10/2020

NHÂN VIÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Công Ty Cổ Phần VB Pharma - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
19/10/2020

Nhân Viên QC (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH TÂM MINH BN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
19/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io