Tìm thấy 44 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/09/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Công Ty TNHH Synopex Việt Nam - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Mới đi làm

13/09/2018

Nhân viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

10/09/2018

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/09/2018

Purcharse Staff

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

19/09/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH AT&C Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

24/08/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH AAC Technologies Việt Nam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

17/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-