Tìm thấy 59 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Bắc Ninh"

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Công Ty TNHH CPRO Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
16/07/2019

Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn)

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/07/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH Hà Nội Mobilityplus - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
10/07/2019

Nhân Viên PE [ Tiếng Anh - Tiếng Hàn]

Công Ty TNHH Hà Nội Mobilityplus - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/07/2019

SMT Manager [Tiếng Anh - Tiếng Hàn]

Công Ty TNHH Hà Nội Mobilityplus - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
09/07/2019

Leader QC [ Tiếng Anh - Tiếng Hàn]

Công ty TNHH Hà Nội Mobilityplus - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/07/2019

NHÂN VIÊN TIẾNG HÀN BIẾT LÁI XE

CÔNG TY TNHH MTV UB TECH - Bắc Ninh

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên
01/07/2019

Chuyên Viên Tuyển Dụng ( Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
26/06/2019

Trường Phòng Kỹ Thuật IE ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/06/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/06/2019

Kế Toán Trưởng ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/06/2019

Kỹ Sư Công Nghệ ( Biết Tiếng Trung)

Công ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
26/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-