Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Bắc Giang"

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH FUGIANG - Bắc Giang, Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhân viên hành chính nhân sự nội bộ công ty phụ trách chấm công, tuyển dụng, đào tạo, ký kết HĐLĐ và các thủ tục liên quan cho nhân viên.
- Phân tích báo cáo lao động theo yêu cầu
- Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên qua tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao giải trí
- Dịch tài liệu liên quan, báo cáo th...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Hành chính nhân sự Bắc Giang Bắc Ninh

23/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-