Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Cạn"

Fpt_Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop Tại Bắc Kạn

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Cạn

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bắc Cạn )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bắc Cạn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-