Tìm thấy 1 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Giám Sát Kinh Doanh

Công Ty Cố Phần Daisy Quốc Tế - Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-