Tìm thấy 12 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Công Nhân Phụ Kho

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

16/01/2017

Tài Xế Xe Nâng

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên

12/01/2017

ĐỐC CÔNG CẢNG

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/01/2017

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (NAM)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 4,650,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2017

ĐỐC CÔNG CẢNG (PORT FOREMAN)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

30/12/2016

THỦ KHO

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

29/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-