Tìm thấy 13 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

ĐỐC CÔNG CẢNG (PORT FOREMAN)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/03/2017

TÀI XẾ XE XÚC

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên

10/03/2017

NHÂN VIÊN PHỤ XE

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

Kế Toán Kho (SL: 01)

Công Ty TNHH A HÒ - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên

13/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-