Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN STEEL BUILDER - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2019

Quản Đốc Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN STEEL BUILDER - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
14/12/2019

Nhân Viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN STEEL BUILDER - Bà Rịa - Vũng Tàu

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
09/12/2019

Giám Sát Sản Xuất

Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
28/11/2019

Cutting Planner

PEB Steel - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên
02/12/2019

Tổ Trưởng Tổ Sơn (Painting Team Leader)

PEB Steel - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
02/12/2019

Safety Officer

PEB Steel - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên
02/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-