Tìm thấy 8 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất/ Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

THỢ TIỆN

CÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/01/2017

THỢ CẮT (NAM)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên

12/01/2017

Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/01/2017

Production Planning Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

04/01/2017

Safety Officer

PEB STEEL - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-