Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Marketing Manager

Chi nhánh Công ty CPĐT Da Vàng - Lan Rừng Resort - Bà Rịa - Vũng Tàu

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

04/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-