Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Giám Đốc Điều Hành Trại Nuôi Tôm Làm Việc Tại Phước Hải - Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Giám đốc

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
* Làm việc tại Trại nuôi tôm của Công ty ở Phước Hải. Địa chỉ cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Nông nghiệp / Lâm nghiệp, Quản lý điều hành

Giám Đốc Thủy sản

06/11/2017

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH - HCM/BD/VT

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt - Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt

Cạnh tranh | Giám đốc

- Chịu trách nhiệm điều hành Chi nhánh hoạt động theo đúng định hướng, chủ trương và chính sách của BLD Công ty;
- Tiến hành nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể, trình duyệt BLD thông qua và trực tiếp chỉ đạo triển khai sao cho đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch công việc do BLD yêu cầ...

Quản lý điều hành, Bất động sản

Quận 5 Thương Mại Điện Tử Giám đốc Kinh doanh

26/10/2017

General Manager

Chi nhánh Công ty TNHH Da Vàng - Lan Rừng Resort - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

- Handle the operation of Lan Rung Resort & Spa on behalf of the Board of Directors.
- Establish and carry out short-term, long-term plans for the development of the resort.
- Figure out job lists and tasks of all departments, make sure the staff follow the general mission of the resort.
- Maximize profit, guarantee th...

Quản lý điều hành

General Manager

08/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
- Lập ngân sách nhân sự.
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của côn...

Nhân sự, Quản lý điều hành

Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự

19/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-