Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Chi nhánh Công ty TNHH Da Vàng - Lan Rừng Resort - Bà Rịa - Vũng Tàu

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-