Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Lao động phổ thông" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

NHÂN VIÊN KHO

CÔNG TY TNHH CÙNG MUA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

24/06/2017

TÀI XẾ XE CẨU THÙNG

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên

22/06/2017

CÔNG NHÂN PHỔ THÔNG (NAM)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 4,650,000VNĐ | Nhân viên

14/06/2017

Nhân Viên Giao Hàng tại Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2017

Nhân Viên Trưng Bày Tại Long Điền

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2017

Nhân Viên Bán Hàng tại Long Điền

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2017

Nhân Viên Bán Hàng Tại TP. Bà Rịa

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-