Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

NHÂN VIÊN TRẠM CÂN

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/08/2017

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2017

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2017

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2017

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

15/08/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Dongjin Global - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

12/08/2017

IT Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

08/08/2017

AR/AP Accountant

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

27/07/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-