Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dược / Sinh học" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Nhân Viên Y Tế

CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ - Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tổ chức quản lý các trang thiết bị y tế, cấp phát thuốc cho CBCNV. Thực hiện công tác sơ cấp cứu tại chỗ đối với CBCNV bị tai nạn trước khi chuyển đến bệnh viện.
- Theo dõi và tổ chức công tác khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho CB.CNV theo định kỳ hàng năm.
- Phối hợp với các bộ phận tổ chức huấn luyện, đào tạo kỹ...

Chăm sóc sức khỏe / Y tế, Dược / Sinh học

Y tế Huyện Tân Thành Chăm sóc sức khỏe Dược phẩm

21/12/2017

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Đông Nam Bộ

Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP - Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình bán hàng và quy chế Tập đoàn đã ban hành
- Nghiêm túc thực hiện đúng theo sự phân công của quản lý trực tiếp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.
- Lập kế hoạch bán hàng Tự lập được FSC hàng tháng trên phần mềm theo địa bàn theo các chỉ số ASM, ACD được giao từ đầu năm và thực hiện bán hàn...

Dược / Sinh học, Bán hàng, Tiếp thị

Y tế Trình Dược Viên

09/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-