Tìm thấy 17 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Giám Sát Bán Hàng Hồ Mây - Vũng Tàu

TỔNG CÔNG TY AN - Bà Rịa - Vũng Tàu

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

11/03/2017

Room Division Manager

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Receptionist

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

13/03/2017

Housekeeping Manager

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-