Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Giám Sát Bán Hàng Hồ Mây - Vũng Tàu

CÔNG TY AN CO-OPERATIVE - Bà Rịa - Vũng Tàu

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-