Tìm thấy 25 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG HOTPOT STORY– VŨNG TÀU

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/04/2018

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG HOTPOT STORY – VŨNG TÀU

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET – VŨNG TÀU

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/04/2018

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET – VŨNG TÀU

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

09/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-