Tìm thấy 13 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Quản Lý Cửa Hàng_Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bà Rịa - Vũng Tàu

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/01/2017

NHÂN VIÊN Y TẾ

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

03/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-