Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi" | Địa điểm "An Giang"

(CN An Giang) Thủ Kho

CÔNG TY CP BETA MEDIA - CN TP.HCM - An Giang

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

14/08/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-