Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi" | Địa điểm "An Giang"

Last Mile Rural Hub Manager

Giao Hang Nhanh Holdings - An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre

Giao Hang Nhanh Holdings

Hơn 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý khu vực làm việc. Bao gồm các tỉnh : An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Báo cáo lên công ty
- Quản lý nhân sự
- Quản lý COD & Chi phí
- Quản lý hàng hóa
- Quản lý kho bãi và CCDC
- Kiểm soát và tối ưu các chỉ số KPI Vận H...

Quản lý điều hành, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Giam Sát Vận tải

20/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-