Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "An Giang"

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Công ty TNHH Sao Vàng Long Xuyên - An Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/09/2017

[An Giang] Giám Sát Siêu Thị

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - An Giang

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/08/2017

Giám Sát Bán Hàng (SS)

Công Ty CP Hương Vang - An Giang, Cà Mau, Tiền Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

11/09/2017

HSE Manager (Giám đốc HSE)

Công Ty TNHH NV Apparel - An Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/09/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-