Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "An Giang"

Giám Đốc Miền (An Giang)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu - An Giang

18,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc

12/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-