Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "CNTT - Phần mềm" | Địa điểm "An Giang"

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

Chi Nhánh Bệnh Viện Camera An Giang - An Giang

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Cài đặt các phần mềm vi tính.
- Cài đặt modem, hệ thống mạng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

CNTT - Phần mềm, Viễn Thông, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Phần cứng Phần mềm Nhân viên IT An Giang long xuyên

20/09/2017

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍ CÔNG - An Giang

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản trị hệ thống mạng công ty
- Quản trị, cập nhật website
- Bảo trì máy móc, thiết bị
- Ngoài ra, quản lý theo dõi kế hoạch sản xuất

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Kỹ sư công nghệ thông tin

19/09/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-