We found 17 job(s) match your search: Job Categories - "Sales" | Locations "Yen Bai"

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Yên Bái

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Yen Bai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/08/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Yên Bái Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Yen Bai

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/08/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC LÀO CAI, YÊN BÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Lao Cai, Yen Bai

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor
01/08/2019

Yên Bái - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Yen Bai

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor
14/08/2019

Modify this job search

-