We found 38 job(s) match your search: Job Categories - "Consulting" | Locations "Vinh Phuc"

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Vĩnh Phúc Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/08/2019

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Vĩnh Phúc

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Vinh Phuc

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/08/2019

FPT TELECOM TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH TẠI PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vinh Phuc

8,000,000VND - 30,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/08/2019

Trưởng Nhóm Tư Vấn Tín Dụng - KV Vĩnh Phúc

LOTTE FINANCE VIETNAM - Vinh Phuc

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor
19/08/2019

FPT TELECOM NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vinh Phuc

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/08/2019

Nhân Viên Telesale [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/08/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/08/2019

Nhân Viên Tư Vấn [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/08/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/08/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor
30/07/2019

[Vĩnh Phúc] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vinh Phuc

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor
24/07/2019

FPT TELECOM NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vinh Phuc

6,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
24/07/2019

Modify this job search

-