We found 12 job(s) match your search: Job Categories - "Consulting" | Locations "Vinh Phuc"

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Vĩnh Phúc)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/02/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Vĩnh Phúc Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/02/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor

12/02/2019

FPT TELECOM NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vinh Phuc

6,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/01/2019

Modify this job search

-