We found 20 job(s) match your search: Job Categories - "Consulting" | Locations "Vinh Phuc"

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI RESORT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD & TM NHẬT HẰNG - Vinh Phuc

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hai Phong, Hung Yen, Vinh Phuc

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

[Vĩnh Phúc] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vinh Phuc

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor

16/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/04/2019

Nhân Viên Telesale [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/04/2019

Nhân Viên Tư Vấn [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/04/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/04/2019

[Phúc Yên - Vĩnh Phúc] Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vinh Phuc

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

01/04/2019

FPT TELECOM NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vinh Phuc

6,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

01/04/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Vĩnh Phúc Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH [VĨNH PHÚC]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Vinh Phuc

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Modify this job search

-