We found 21 job(s) match your search: Locations "Tuyen Quang"

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Tuyên Quang Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Tuyen Quang

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/11/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Chiêm Hóa, Lâm Bình - Tuyên Quang)

FE Credit - Tuyen Quang

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Tuyen Quang

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Tuyên Quang)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Tuyen Quang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/10/2018

Modify this job search

-