We found 33 job(s) match your search: Locations "Tra Vinh"

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - TRÀ VINH

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Tra Vinh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

16/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Tra Vinh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

16/01/2019

Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật tại Nhà Khách Hàng

FPT Telecom - Tra Vinh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/01/2019

Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Kỹ Thuật Hạ Tầng Mạng Viễn Thông

FPT Telecom - Tra Vinh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/01/2019

Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm FPT Play Box

FPT Telecom - Tra Vinh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/01/2019

Sale Rep Bến Tre - Trà Vinh (Qua tết làm)

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Ben Tre, Tra Vinh

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

Modify this job search

-