We found 28 job(s) match your search: Locations "Tra Vinh"

Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Thu Cước làm việc tại huyện Cầu Ngang

FPT Telecom - Tra Vinh

3,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Play Box làm việc tại huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

FPT Telecom - Tra Vinh

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/03/2019

Sale Rep Bến Tre - Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Ben Tre, Tra Vinh

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/03/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Trà Vinh)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Tra Vinh

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/02/2019

Modify this job search

-